Výnimočná patentovaná zmes aktivovaných bezlepkových obilnín, orechov, semienok, ovocia goji a vlákniny psyllium. Je aktivovaná, bezlepková, zásaditá, naturálna - 100% RAW. Kompletný zdroj informácii o HRYZKE je na www.hryzka.sk. Jednoducho povedané výživné, chutné a zdravé raňajky pre celú rodinu.

Pri použití zľavového kódu TNJK01 budeš mať pri každom nákupe HRYZKY cez e-shop zľavu 5%. Je časovo neobmedzený a platí aj pre opakované nákupy. Pri objednávke je potrebné zadať kód do kolonky "Uplatniť zľavový kód" a kliknúť na tlačidlo "Prepočítať".do e-shopu  

Porovnanie energetického metabolizmu glukózy a mastných kyselín vzhľadom na spotrebu kyslíka

Autor: Petrík Dátum: 13.11.2014 Zobrazenia: 1394 x
Pre tento článok je k dispozícii aj mapa, ktorá uľahčuje orientáciu v súvisiacich a nadväzujúcich článkoch.
zobraziť mapu

Poznámka 26.1.2015: Článok bol upravený, pretože obsahoval nepresnosti. Hlavný rozdiel je vo výslednom pomere potreby kyslíka, predtým 1,3, po korekcii 1,13.

V tomto článku sa pokúsim ozrejmiť spôsoby, akými ľudské svalové bunky získavajú energiu pre pohyb. Je ťažké to vysvetliť laickým spôsobom, ale budem sa snažiť udržať biochémiu na minime.

Problematika metabolizmu v ľuskom tele je veľmi široká, na jej rozobratie je určite potrebných niekoľko hrubých kníh. V nasledujúcom sa budem venovať len čisto tomu, čo sa deje v svalovej bunke. Čo sa deje mimo, bude predmetom ďalších článkov.

V prvom rade treba objasniť, že v našich bunkách sa v úplne najzákladnejšej forme na energiu nemení mäso, zemiaky, ovocie, ani bielkoviny, tuky či sacharidy. Bunky spotrebúvajú energiu uloženú v makroenergetických väzbách určitých látok. Makroenergetická väzba je chemická väzba v molekule látky, na ktorej vytvorenie treba dodať určité množstvo energie. Pri rozbití tejto väzby sa vložená energia uvoľní. V ľudskom tele sú najbežnejšími makroenergetickými látkami ATP (adenozín tri-fosfát) a jeho analógy GTP (guanozín-3P), CTP (cytidín-3P), TTP (tymidín-3P) a UTP (uridín-3P).


chemická štruktúra adenozín tri-fosfátu, prebraté z Wikipedie

Pri rozbití jednej z makroenergetických väzieb ATP sa uvoľní fosfátová skupina a zároveň energia uložená vo väzbe za vzniku adenozín di-fosfátu (ADP) a voľnej fosfátovej skupiny. Táto energia je potom využitá na najrôznejšie pochody v bunke, ako pohyb, získanie tepla či transport živín.


energetický cyklus ATP a ADP

Problémom však je, že v hociakom okamihu života je v bunkách uložený ATP (a jeho analógy), ktorý postačuje len na zhruba 2 sekundy. Preto, po spotrebovaní energie z molekuly ATP a jej rozpade na ADP a voľnú fosfátovú skupinu, musí čo najrýchlejšie dôjsť k resyntéze ATP - t.j. ADP sa opäť musí spojiť s fosfátovou skupinou. A toto sa v bunkách deje prostredníctvom tzv. Krebsovho alebo citrátového cyklu. Jeho hĺbkové pochopenie už vyžaduje značné znalosti z chémie, obrázok pridávam len informatívne.


Krebsov (citrátový) cyklus - prebraté z Osklole.sk

V jednoduchosti je to cyklus, ktorého hlavným vstupom je Acetyl CoA. Cyklus vyžaduje prítomnosť kyslíka a v jeho priebehu sa uvoľňuje značné množstvo energie v podobe buď priamo ATP alebo látok, ktoré v ďalších metabolických dráhach ATP resyntetizujú. Pri použití jednej molekuly Acetyl CoA sa dokáže znovuvytvoriť 12 molekúl ATP.

No a do Krebsovho cyklu rôznymi metabolickými dráhami vstupujú látky, z ktorých sa skladá naša potrava a to sacharidy, tuky a bielkoviny. Tejto problematike bude venovaný ďalší článok, ale v krátkosti: zo sacharidov je potrebné v tele získať glukózu, z tukov voľné mastné kyseliny a z bielkovín po zložitom procese opäť len rovnaké jednoduché látky, ako pri metabolizme glukózy a mastných kyselín.

U bežne sa stravujúceho nehladujúceho človeka teda tvoria najvýznamnejšiu zložku zabezpečenia energie pre telo sacharidy (v konečnej podobe glukózy) a tuky (v konečnej podobe voľných mastných kyselín). A tu sa dostávame k samotnému porovnaniu energetického metabolizmu glukózy a mastných kyselín.

Energetický metabolizmus glukózy v bunke prebieha jej štiepením na 2x pyruvát, z ktorého následne vzniká Acetyl CoA vstupujúci do krebsovho cyklu. Zužitkovaním jednej molekuly glukózy v glykolýze, Krebsovom cykle a oxidatívnej fosforylácii za prítomnosti dostatku kyslíka sa vyťaží energia pre bunky v podobe 40 ATP, ale 2 ATP sú potrebné na aktiváciu cyklu, takže vo výsledku 38 ATP. Existuje aj anaeróbna (bezkyslíková) dráha metabolizmu glukózy, v ktorej sa získajú len 2 ATP z jednej molekuly glukózy, ktorej odpadom je kyselina mliečna. Zamerajme sa však na aeróbnu cestu. Chemický zápis vo výsledku vyzerá nasledovne:


čo znamená, že je potrebných 6 molekúl kyslíka a ako odpad vznikne 6 molekúl vody a 6 molekúl oxidu uhličitého. Pri dodaní jednej molekuly kyslíka teda získavame 38/6 = 6,333 ATP.

Energetický metabolizmus mastných kyselín prebieha tzv. beta-oxidáciou, kde sa z reťazca mastnej kyseliny aktivovanej CoA odštepuje postupne po jednom uhlíku z konca mastnej kyseliny za vzniku Acetyl CoA, ktorý vstupuje do Krebsovho cyklu. Reťazec sa postupne skracuje, pokiaľ nie je celý spotrebovaný. Chemický zápis reakcie vyzerá nasledovne pre kyselinu palmitovú (vyskytuje sa napríklad v palmovom oleji či syroch):


pričom energetický výťažok je 131 ATP, ale opäť sa spotrebujú 2 ATP na aktiváciu, takže vo výsledku 129 ATP. Čo je však zaujímavé, že sa vyprodukuje menej molekúl odpadového oxidu uhličitého a vody ako je molekúl kyslíka, vstupujúcich do reakcie. Je to spôsobené tým, že mastné kyseliny obsahujú vo svojej štruktúre len 2 atómy kyslíka, ostatný je potrebné dodať, aby vo výsledku mohla vzniknúť voda. Pri kyseline palmitovej je potrebné dodať 23 kyslíkových molekúl. Pri dodaní jednej molekuly kyslíka sa teda pri spaľovaní kyseliny palmitovej získa 129/23 = 5,6 ATP (samozrejme počty vstupujúcich a vystupujúcich molekúl sú vždy celočíselné).

Vo výsledku to znamená, že pri spaľovaní tukov treba na zabezpečenie rovnakého výkonu dopraviť do buniek 6,333/5,6 = 1,13 krát viac kyslíka ako pri spaľovaní glukózy. Dôsledky, ktoré vyplývajú z tohto poznatku, budú tiež predmetom ďalšieho článku.

V tomto výpočte boli použité teoretické maximálne hodnoty výťažku ATP v obidvoch procesoch. V skutočnosti je zisk o niečo menší, pretože bunky nefungujú so 100% účinnosťou, presné hodnoty sú závislé od mnohých faktorov. Pri zužitkovaní glukózy je predpokladaná hodnota zisku okolo 30 ATP, pri kyseline palmitovej okolo 106 ATP. Výsledný pomer s týmito hodnotami bude (32/6)/(106/23) = 1,16 viac potrebného kyslíka pri mastných kyselinách.

Pre tento článok je k dispozícii aj mapa, ktorá uľahčuje orientáciu v súvisiacich a nadväzujúcich článkoch.
zobraziť mapu
Hryzka so zľavou
Objednajte si aktivovanú naturálnu bezlepkovú zmes Hryzka so zľavou 5% s použitím zľavového kódu TNJK01.
Facebook
Instagram

katka.janurka
Instagram
Komentáre:
08-07-2016 06:29

Clanku chyba zaver, co z neho vlastne vyplyva? Vyhody, resp. nevyhody glukozy vs mastnych kyselin pre cleveka.
Informovať ma o nových komentároch
© 2020 by Janurky - Peter Janura, Katarína Janurová